การลดความเป็นกรดของแบคทีเรียสามารถช่วยลดความต้านทานต่อยาต้านจุลชีพโดยการกำจัดแบคทีเรียที่สามารถอยู่รอดได้ด้วยยาปฏิชีวนะ นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาวิธีการใหม่ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถวัดค่า pH ของแบคทีเรียแต่ละชนิดก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ สำหรับการทำความเข้าใจคุณสมบัติพิเศษของแบคทีเรียที่รอดชีวิตจากการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

เพื่อให้สามารถพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ในการกำหนดเป้าหมายพวกมันได้ แม้กระทั่งก่อนการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ การติดเชื้อทั่วไปที่ทำให้เซลล์ Escherichia coliที่สามารถอยู่รอดในการรักษานั้นมีค่า pH ภายในเซลล์ที่เป็นกรดมากกว่าเมื่อเทียบกับเซลล์โคลนที่กำจัดโดยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ เซลล์ที่รอดชีวิตเหล่านี้เรียกว่าเซลล์ถาวรเนื่องจากมีหน้าที่ในการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างต่อเนื่องและมีส่วนทำให้เกิดการดื้อยาปฏิชีวนะ