ศาลรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสมีมติ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา รับรองกฎหมายควบคุมโรคติดต่อฉบับแก้ไข ซึ่งมีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับบัตรผ่านวัคซีนโควิด-19 กับผู้มีอายุตั้งแต่ 16 ปี ที่ต้องเป็นการฉีดวัคซีนอย่างน้อยสองเข็ม โดยจะไม่รับรองเฉพาะผลตรวจคัดกรองที่เป็นลบอีกต่อไป เริ่มมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. นี้

อย่างไรก็ตาม ศาลไม่เห็นชอบเนื้อหา ว่าด้วยการบังคับการแสดงหลักฐานบัตรผ่านวัคซีน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้ ฝรั่งเศสจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไป ในเดือน เม.ย.นี้

ปัจจุบัน ฝรั่งเศสมีผู้ป่วยโควิด-19 สะสมในประเทศประมาณ 16 ล้านคน เพิ่มขึ้น 400,851 คน ในรอบ 24 ชั่วโมงล่าสุด และเสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 128,347 ราย เพิ่มขึ้น 233 ราย