อุปสรรคตามธรรมชาติในการงอกใหม่ของเซลล์ประสาทสัมผัสของหูชั้นใน ซึ่งสูญเสียไปจากการได้ยินและการทรงตัวผิดปกติ การเอาชนะสิ่งกีดขวางนี้อาจเป็นก้าวแรกในการทำให้เซลล์หูชั้นในกลับคืนสู่สภาพเหมือนเด็กแรกเกิดที่พร้อมสำหรับการงอกใหม่ การสูญเสียการได้ยินถาวรส่งผลกระทบต่อประชากรมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ที่ถึงวัยเกษียณ

การศึกษาของเราชี้ให้เห็นถึงแนวทางวิศวกรรมยีนใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างใหม่แบบเดียวกันที่มีอยู่ในเซลล์หูชั้นในของตัวอ่อนในหูชั้นใน อวัยวะการได้ยินซึ่งเป็นคอเคลียมีเซลล์รับความรู้สึกสองประเภทหลักเซลล์ขนที่มีการฉายภาพเซลล์คล้ายขนที่ได้รับการสั่นสะเทือนของเสียง และที่เรียกว่าเซลล์รองรับที่มีบทบาทสำคัญทางโครงสร้างและหน้าที่เมื่อเซลล์ขนที่บอบบางได้รับความเสียหายจากเสียงดัง ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือสารอันตรายอื่นๆ การสูญเสียการได้ยินที่เป็นผลลัพธ์จะคงอยู่ถาวรในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอายุมากกว่า ในช่วงสองสามวันแรกของชีวิต หนูทดลองยังคงความสามารถในการสนับสนุนเซลล์ให้เปลี่ยนเป็นเซลล์ขนผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการเปลี่ยนผ่านซึ่งช่วยให้ฟื้นตัวจากการสูญเสียการได้ยิน เมื่ออายุได้หนึ่งสัปดาห์ หนูจะสูญเสียความสามารถในการสร้างใหม่นี้ ซึ่งก็สูญเสียไปในมนุษย์เช่นกันอาจก่อนเกิด