ธนาคารกลางเกาหลีใต้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 เพื่อดูผลจากการลดไปสองครั้งก่อนหน้านี้ และเตือนว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกจะหดตัวรุนแรงกว่าที่คาดไว้ เพราะเศรษฐกิจซบเซายืดเยื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษเมื่อเดือนมีนาคม ด้วยการลดลงร้อยละ 0.50 เหลือ 0.75 ก่อนลดลงอีกร้อยละ 0.25 เหลือ 0.50 เป็นระดับต่ำเป็นประวัติการณ์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ธนาคารกลางแจ้งว่า ที่ประชุมวันนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.50 และเตือนว่าเศรษฐกิจปีนี้มีแนวโน้มหดตัวอีกร้อยละ 0.1-0.2 จากที่ประมาณการเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าจะติดลบร้อยละ 0.2 เศรษฐกิจไตรมาสแรกปีนี้หดตัวไปแล้วร้อยละ 1.3 จากไตรมาสสี่ของปีก่อน เป็นการหดตัวรายไตรมาสมากที่สุดนับจากไตรมาสสี่ของปี 2551

ธนาคารกลางเกาหลีใต้คาดว่า การลงทุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือและการก่อสร้างน่าจะขยายตัวปานกลาง แต่การฟื้นตัวของการบริโภคและส่งออกน่าจะช้ากว่าที่คาดไว้ เพราะโยงกับสภาวะเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกันการจ้างงานในเกาหลีใต้ซบเซาแม้ไม่ได้ปิดเศรษฐกิจขนานใหญ่เหมือนประเทศอื่น เดือนมิถุนายนเดือนเดียวมีการเลิกจ้าง 352,000 คน ทำให้จำนวนผู้มีงานทำลดลงเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับจากเดือนตุลาคม 2552